Site update 07.06.2018


Biografie
Discografie & teksten
Bandleden
Fansite verslagen
Foto's
Filmpjes
Bernlef-prijs
Blau Paradys
Gysbert Gysbert

Webwinkel 

Wolkom op de

thússide fan

REBOELJE


16.06.1965 - 30.05.2018

Omrop Fryslan met telefonische reactie Durk Klik hier

Oertinking fan Aant Hofstra Klik hier


foar Tiede

ik seach dy foar it lêst
op de fyts kaamst hjir foarby
de bern draafden om dy hinne
koest it sa wol sjen.
wat hâlde se fan dy
mar hark, der heardesto it wer
dy selde stimmen, krekt as doe
mar no koest se goed ferstean
kom mar hjir, kom by ús
hjir fynst de rêst, dit is ús nije thús
sjoch dêr, dy moaie bôge
der moast ûndertroch
ja swaai mar, swaai se út
se witte dat it goed is
jou se dyn allerlêste tút
sjoch noch ien kear om
en nim dan dyn alderlêste bocht
ferjit de ûnrest
fiel de leafde
en folgje dan it ljocht

fan Marius>>> Nu ook diverse filmpjes van Reboelje te bekijken !! <<< Klik hiervoor op Filmpjes

>>> Let op: de verkoop van cd's en t-shirts blijft gewoon bestaan !! <<< Klik hiervoor op de Webwinkel

>>> 4 Reboeljes verder als Swee !! <<< Kijk hiervoor op www.swee.nl

>>> 1 Reboelje verder als Mariusz !! <<< Kijk hiervoor op www.mariusz.nl

>>> REBOELJE IS GESTOPT <<<
zie laatste bericht aan de fans

>>> Nog steeds leverbaar: de Wunslan CD. <<< Bestel deze schitterende cd via de Webwinkel

oud nieuws

e-mail, opmerkingen of vragen: mail reboelje
of voor de Reboelje fanclub "Hamanaras": mail hamanaras