15-02-2004>

Beste fans

Het heeft even geduurd, maar bij dezen toch nieuws mbt het stoppen van Reboelje.

GEEN slotconcert
Eerst de meest prangende vraag. Komt er nu een afscheidsconcert of niet? In het nieuwsbericht van vorig jaar was aangegeven dat dat wel de bedoeling was en er zijn door jullie ook vele suggesties en ideeen aangedragen. Toch ligt er nu een besluit om GEEN afscheidsconcert te geven. De belangrijkste reden daarvoor is dat met name bij Marius het voor een dergelijk concert benodigde gevoel ontbreekt. Marius is bang, dat een zo'n concert een teleurstelling zal worden. Een teleurstelling niet alleen voor Reboelje zelf, maar ook voor de fans. Alle emoties rondom het stoppen van Reboelje maakte de kwestie van de manier van afscheid nemen extra lastig. Hierover is een meerdere malen overleg gevoerd, maar met geen andere conclusie dan Marius zijn gevoel in dezen te respecteren. Dit ondanks het feit, dat de andere Reboelje's graag een afscheidsconcert hadden willen geven.

En nu?
Marius heeft besloten voorlopig te stoppen met het maken van muziek. Durk, Tiede, Tsjerk en Rommert zijn nog wel "in de muziek" en komen noch steeds wekelijks bijeen om te repeteren. Jullie zijn waarschijnlijk net als ik benieuwd wat hiervan de uitkomsten zullen zijn!

En de fans dan?
Ik realiseer me heel goed dat het besluit van Reboelje om geen afscheidsconcert te geven voor velen een teleurstelling is. Uit alle binnengekomen berichten was de meest geuitte wens om nog één keer helemaal uit ons dak te gaan in een typische Reboelje-sfeer. Erg jammer, maar om Medusa te citeren: "der is net maer". Dit is het einde.

Uit naam van de Reboelje's
tot ziens

Klaas Sietse Spoelstra
k.s.spoelstra@planet.nl

 

04-11-2003>

Beste fans

Reboelje stopt.
Het zijn 5 letters die hard klinken maar ook duidelijk zijn. ´Stopt´. Na 16 jaar is de Reboelje formule uitgewerkt. Je kunt op een punt komen waar je elkaar moet laten gaan, dat punt hebben we bereikt en vandaar dit besluit. Een ieder voor zich heeft de kans heeft om iets nieuws te starten, te zoeken naar een nieuw begin. Na de Gysbert Gysbert inspanningen van afgelopen zomer en de time-out van Marius heeft een ieder na kunnen denken over zijn eigen toekomst binnen en met Reboelje. Daaruit hebben we samen geconcludeerd dat het mooi geweest is en dat Reboelje stopt. Een pijnlijk maar ook eerlijk besluit. Reboelje is ook ons leven, daar zomaar stop tegen zeggen doe je niet op een zondagnamiddag. Om jullie iets van de sfeer te schetsen waarin we dat hebben gedaan die zondag is de volgende zin wel typerend. ¨De Reboelje deur sluit, maar de deur gaat niet op slot¨.

Hoe nu verder?
Natuurlijk zit muziek maken in ons bloed, dus dat zal niet ophouden! In welke vorm dat zal ieder voor zichzelf moeten bepalen, daarvoor is het nu te vroeg.

En jullie onze fans!
We hebben samen met jullie een fantastische tijd meegemaakt en we zijn jullie ook fantastisch dankbaar voor hoe jullie ons hebben gesteund en ondersteund bij al onze projecten. Sinds het bestaan van Hamanaras en de geweldige inzet van Douwe, Teade, Hanneke, Jan, Tjalling, Theunis, Sjoerd, (… en nog vele andere) is er een warm bed om Reboelje ontstaan die we niet zullen vergeten!

Een waardig slot
Natuurlijk laten we dit niet zomaar voorbij gaan. We zijn ons aan het beraden op een waardig slot van onze Reboelje periode, dat willen we natuurlijk met name samen met jullie doen. Als je daar ideeën over hebt stuur dan een berichtje naar Klaas Sietse (k.s.spoelstra@planet.nl). Jullie zijn dus nog niet helemaal van ons verlost….


Groetnis
Rommert
Durk
Marius
Tjerk
Tiede

>> zie ook Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân

 

Bericht aan de fanclubleden van de Hamanaras-redaktie>
Beste Hamanaras leden

Afgelopen zondag heeft Reboelje onderling besloten er (voorlopig) een punt achter te zetten. Het was de bedoeling dat alle Hamanaras leden het als eerste zouden vernemen. Er werd nog gewerkt aan een tekst. Met eventueel al wat info over de afscheidsconcerten.
Helaas is het gisteravond uitgelekt naar de pers, zodat besloten is om alvast wat op de website te zetten en deze mail te versturen. Woensdagavond is er een persconferentie die bij omrop fryslan uitgezonden gaat worden.

Alle Hamanaras leden krijgen nog info thuis gestuurd.
Over het verdere bestaan van Hamanaras is de redactie zich nog aan het beraden.

Het motto van Reboelje is "de deur gaat dicht maar niet op slot". Reboelje kan nog steeds samen door 1 deur, ze drinken nog steeds een biertje samen en ze willen vooral deze lange muzikale periode op een positieve manier afsluiten met alle fans. We hopen jullie in ieder geval te treffen op 1 van de afscheids concerten.

de redaktie