Gysbert Gysbert in de media:

Friesch Dagblad kwam 27/08 met een uitvoerig friestalige reportage van Gerbrich van der Meer: klasse!
Daarbij horen deze foto's van Frans Andringa:

Op 20-08 plaatste het FD reeds deze foto:

Leeuwarder Courant besteedde meeder malen aandacht aan Gysbert, Gysbert. Dat was in reeds in januari 2003>

En recent op 20 augustus> Zie ook http://www.leeuwardercourant.nl

Ook het dagblad van NoordOost Friesland had een artikel: