Reboelje speelt Gysbert Gysbert

In het kader van de Gysbert herdenking speelt Reboelje een rock-opera over Gysbert Japicx. Deze Friese renaissancedichter werd in 1603 in Bolsward geboren. De rock-opera Gysbert Gysbert is tot stand gekomen in opdracht van de Gysbert Japicx (Holckema) Stichting als eerbetoon aan de 400e geboortedag van Gysbert Japicx.

Gysbert Gysbert gaat over het leven van een moderne dichter en leraar Gysbert, die zijn leven sterke overeenkomsten toont met de 17e eeuwse dichter Gysbert Japicx. Ook bij deze moderne Gysbert is er een strijd gaande tussen de dichter Gysbert en de leraar Gysbert. Deze Gysbert die ook gek is op voorzingen in de kerk, stapelgek is op zijn vrouw en kinderen, en het liefst natuurgedichten schrijft. Na 400 jaar leeft die Gysbert Japicx nog altijd; als een groot dichter. Wat er met de moderne Gysbert gebeurt is door Wilco Berga in tekst gevangen en komt tot uiting in deze rock-opera van Reboelje.

De rock-opera komt voort uit een concept van Reboelje wat door Wilco Berga gevangen is in een verhaal en liedteksten. De muziek komt van Reboelje, die ook voor deze opera weer een beroep doet op muzikale ondersteuning. Dit maal door samen te werken met de Duitse sopraan Jasmin Besig (o.a. te zien Rigoletto van Opera Spanga) en multi-instrumentalist Tseard Nauta. De muziek wordt daarnaast omlijst met spel van Freark Smink (als Gysbert), Lysbeth Welling (als Syke, de vrouw van Gysbert), Piet Douma (als Salves, de zoon van Gysbert) en Homme Fopma (als uitgever van het werk van Gysbert). De regie is in handen van Corina van Eijk en Marius Del Grosso. De kleding wordt ontworpen door Ykje Hibma en het decor ontwerp is van Jan Pieter de Graaf.

De voorstellingen zijn te zien in de Broeretsjerke in het centrum van Bolsward. De voorstellingsdata zijn op 4 (première), 5, 6, 12 en 13 september 2003 om 20.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via deze website

Inlichtingen via
- Klaas Toering ( bureau@klaastoering.nl ): 0566-622797 (productieleider Gysbert Gysbert)

Alvast bedankt voor de aandacht.

Met vriendelijke groeten,
Reboelje