BLAU PARADYS : de makkers...

REBOELJE

De Hamanaras redactie vroeg aan Reboelje om van hun kant uit iets over hun belevenissen van de Blau Paradys periode op te schrijven en eens terug te blikken op het afgelopen jaar.
Toen we in 2001 het blaue licht van de provinsje kregen om ons voorstel van het theater project te laten uitvoeren, kwamen er vele werkzaamheden op ons af. In onze oude repetitieruimte in Ried is na afloop van het oefenen nog vele uurtjes met ons vijven de hersens gepijnigd hoe we het totale verhaal en de schilderijen met weer hun eigen verhalen tot uitdrukking wilden laten komen. Ideeen creeren is voor ons naast het muziek maken een enthousiast makende bezigheid. Maar we weten ook dat dat maar een gedeelte is van het hele proces en van het totale produkt "Blau Paradys" zoals het in de theaters te zien was.
We hadden dit nooit kunnen realiseren als we de enhousiaste medewerking niet gekregen hadden van alle harde werkers die dit tot vlak voor de premiere nog klaar wisten te krijgen. Het is moeilijk om een ieder hier bij naam te bedanken maar er komt een persoonlijke uitnodiging voor al die medewerkers.
Om even op te noemen waarbij we allemaal hulp hebben gekregen kun je wel begrijpen hoeveel we daaraan gehad hebben.
Het begon al dat we uit onze vertrouwde ruimte uit Ried moesten. We kregen hulp van de Hamanaras leden die met busjes en bakfietsen de verhuizing regelden. De bouwploeg uit Burgum e.o. zijn al vroegtijdig met het decor begonnen te bouwen ( tijd - en bouwschema's werden door hen zelf opgesteld ) en us eigen Hanneke had de kleding ploeg al opgestart.
Maar er zijn zoveel regelwerkzaamheden: oefenlokaties, geluid, licht, podium, decor, regie, akteurs, koor, zangeressen, kaartverkoop, catering, entree, financieen, vervoer …etc etc.

Wij als Reboelje zijn trots op zo'n gezamelijke inzet en willen iedereen heel hartelijk bedanken.
Maar ook alle bezoekers die het Blaue Paradys van Boele hebben bezocht.
Dank voor jullie komst.
Oan't sjen !!

Namens Reboelje,
Tiede