BLAU PARADYS en de pers:

De BLAU PARADYS voorstellingen zijn afgelopen:
recensie van Jacob Haagsma uit de Leeuwarder Courant
recensie van Lidwien Feld uit het Friesch Dagblad
recensie van Lidewey Pater uit het tijdschrijft "De Moanne"
recensie van Rennie Veenstra in de Nieuwe Dockumer Courant